Rozložná

Cirkevný zbor ECAV Rozložná
adresa:  Rozložná, 049 32 p. Štítnik
kontakt: 058/793 13 42, 0903 961 643

Predsedníctvo
Mgr. Dušan Hano – námestný farár v Štítniku - administrátor
zborový dozorca - neobsadené